Stichting BSB‎ > ‎

Over BSB

Naam: Stichting Beuningen Sport en Beweegt of kortweg: Stichting BSB
RSIN                               : 855134781
Adres                              : Constantiuslaan 19, 6642BR Beuningen 
Tel                                   : 0620542000 
email                               : beuningensportenbeweegt@gmail.com

Bestuurssamenstelling    : GJC van Boxem Voorzitter, AGM Peer Penningmeester, TAM van Sommeren Secretaris

Doelstelling                      : het bevorderen van sporten en bewegen, alsmede het verbeteren van de kwaliteit van leven volgens de methode van positieve gezondheid                                               in Beuningen e.o. Alles voor een betere kwaliteit van leven nu en later

Beleidsplan                      : Het beleid van BSB samengevat:
► Doelgroepen zijn de actieve en de nog niet actieve medemens van alle leeftijden, evenals de mensen die minder tevreden zijn met hun lichaam of kwaliteit van
     leven waar ze zelf de regie bij zouden kunnen nemen. We werken graag samen aanbieders van sport- en beweegactiviteiten en de ondersteunende instellingen
     en lokale overheden.
► Informatie verstrekken proactief en reactief aan de doelgroepen
► Verbinden van de (potentiële) sporters en bewegers met de aanbieders en ondersteuners
► Ondersteunen van interne en externe sport en beweegactiviteiten 
► Organiseren van sport en beweeg activiteiten en workshops ter bevordering van positieve gezondheid

Beloningsbeleid                : De bestuursleden krijgen een vergoeding voor gemaakte onkosten, vrijwilligers krijgen de gemaakte onkosten vergoed en indien                                                                overeengekomen een vrijwilligersvergoeding conform de regels van de belastingdienst.
IBAN                                  : NL49INGB0006798159
KvK nr                                : 63201259


Comments