Missie

Het bevorderen van een optimale fitheid en welbevinden, nu en later.

Vanuit de positieve gezondheidsgedachte het bevorderen van fysieke, mentale en sociale fitheid in Beuningen e.o. vanuit de pijlers bewegen, voeding, ontmoeten en welbevinden.

 

Voor wie

De stichting is er voor iedereen van jong tot oud.
Voor actieve en minder actieve mensen, voor iedereen die steun wil bij het optimaliseren van zijn of haar fitheid en welbevinden.

Het doel

Mensen motiveren en ondersteunen bij het onderhouden of verbeteren van hun fitheid en welbevinden.
Optimale vitaliteit en energie, balans in je leven.
Mensen inzicht geven, stimuleren en ondersteunen bij een zo optimaal mogelijke balans tussen bewegen, voeding, ontmoeten en welbevinden. 

Beleidsplan

– Onze doelgroepen zijn de actieve en de nog niet actieve medemens van alle leeftijden, evenals de mensen die minder tevreden zijn met hun fitheid of kwaliteit van leven.
– We werken vanuit de pijlers van de positieve gezondheid: Bewegen – Ontmoeten – Voeding- Welbevinden
– We werken graag samen met aanbieders van sport- en beweegactiviteiten en de ondersteunende instellingen en lokale overheden.
– We verstrekken Informatie proactief en reactief aan de doelgroepen
– We verbinden (potentiĆ«le) sporters en bewegers met de aanbieders en ondersteuners
– We ondersteunen interne en externe sport- en beweegactiviteiten
– We organiseren en bieden sport- en beweegactiviteiten aan
– We organiseren en bieden workshops en lezingen aan ter bevordering van de positieve gezondheid
– We stimuleren en nemen maatschappelijke initiatieven gericht op Beuningen en omstreken en daarbuiten 
– We werken uitsluitend met vrijwilligers

Beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen een vergoeding voor gemaakte onkosten, vrijwilligers krijgen de gemaakte onkosten vergoed en indien overeengekomen een vrijwilligersvergoeding conform de regels van de belastingdienst.